Descripció

Natural English

​Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

Les criatures arriben al món dotades d’un cervell en el qual la majoria de circuits estan desconnectats, entre ells els del llenguatge. Per connectar i activar aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar d’estímuls significatius que potenciïn al màxim les habilitats innates per aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i optimitzar tots els mecanismes que s’activen durant els primers anys de vida per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua.

Equip Docent

El nostre professorat ha de superar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell oral i escrit. Com a mínim, exigim un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Per tal d’assegurar una correcta implementació del mètode i, per tant, l’excel·lent qualitat de l’ensenyament, tots els professors Kids&Us han de fer obligatòriament la formació inicial abans de poder impartir classes. Així mateix, tots han de dur a terme les accions de formació continuada i de reciclatge establertes en el pla de formació corporatiu.

L’equip de Qualitat de la Central audita trimestralment el nostre professorat amb l’objectiu de garantir l’òptima implementació del mètode. Les auditories es fan mitjançant un sistema d’enregistrament intern de la companyia que permet visualitzar les sessions a distància. Els auditors que formen part de l’equip de Qualitat són experts en la metodologia Kids&Us i, a través dels informes de les auditories, es dota els professors d’eines de millora perquè la seva feina a l’aula sigui excel·lent. Assegurar la qualitat del nostre ensenyament és, sens dubte, una de les claus perquè els alumnes assoleixin el nivell esperat.

Kids&Us ofereix Un mètode propi. Grups reduïts. Accés al mètode fins als 7 anys. Continuïtat fins als 18 anys. Cursos adaptats a cada edat. Sessions dinàmiques 100% en anglès. Exposició diària a l’idioma mitjançant l’audició d’una pista d’àudio. Innovació i millora constants. Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge.